Lp.

 Data zgłoszenia

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

 Adres inwestycji

 Opis zamierzenia budowlanego

 Data wniesienia sprzeciwu

 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

 Nr działki  Ulica  Miejscowość
1 11.02.2019r. Gmina Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec 6630, 6631/6, 6632, 5203/1, 2658/3, 2659, 2660/2, 2661/2, 2698, 2701, 2665/2, 2700/2 w Połańcu; 501/2, 502/2, 503/4, 536, 539/1, 540, 543/1, 548/1, 530/2, 528/2, 547, 543/2, 535, 532/3, 531, 548/2 w Rybitwach; 303, 132/3, 365 w Winnicy; 4189, 4707, 5226/1, 5231, 5225/6, 4708/3, 4708/4, 5225/3, 5225/5 w Połańcu; 241, 227, 224, 223 w Luszycy Połaniec, Rybitwy, Winnica, Luszyca Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Połaniec Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 05.03.2019
 
2 17.05.2019r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
1589 Oleśnica Budowa gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Oleśnica Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 05.07.2019
3 14.05.2019r. Gmina Rytwiany 46, 411
Sichów Mały Budowa stacji hydroforowej na sieci wodociągowej Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 19.06.2019
4 19.06.2019r. Gmina Szydłów

599/3, 491/1, 492/1, 595,

58/11, 58/6

ul. Urocza

-

Szydłów

Gacki

Budowa odcinka sieci wodociągowej Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 09.07.2019
5 28.06.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach 599/3, 460/2, 592, 419/2, 418/2 - Szydłów Budowa gazociągu średniego ciśnienia. Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 09.08.2019
6 14.08.2019 Gmina Rytwiany 1612, 1616, 1409, 1408, 1611, 1606, 1351/34, 1351/5, 1351/4, 1355/2   Rytwiany Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rytwiany.    Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 05.02.2020
7 16.08.2019 PKP LINIA HUTNICZA SZEROKOTOROWA Sp. z o.o. 3405/4, 3405/5, 3405/3, 6006, 5905/11   Staszów Budowa sieci wodociągowej hydrantowej PE 110.   Wniosek wycofany w dniu 19.11.2019r.
8 02.09.2019 Gmina Łubnice, Łubnice 66a, 28-232 Łubnice 448, 452, 453, 454, 456, 503, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 473/1, 473/2, 465/10, 465/9, 465/8, 465/7, 465/6   Wilkowa Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wilkowa   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 24.09.2019
9 24.10.2019 Gmina Rytwiany 1740/3, 1741/3, 1742/3, 1744, 1752/2,

117/6, 118/3, 119/3, 120/3, 124/3, 125/6, 125/4, 126/4
 

Rytwiany

 

 

Kłoda

Budowa sieci wodociągowej Rytwiany-Kłoda   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 18.06.2020
10 13.11.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
504, 349/2, 494, 501, 503, 520/1, 546, 547/2   Bukowa Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 504, 349/2, 494, 501, 503, 520/1 obręb Bukowa, gmina Osiek do punktów gazowych.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 27.11.2019
11 29.11.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie
ul. W. Bandrowskiego 16
33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2,  25-550 Kielce
1148/3, 1592, 1168/2, 1150/1, 1150/2, 1150/3, 1169/7, 1971, 1169/10, 1169/3, 1854 Wesoła Rytwiany Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych.
  Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 23.12.2019
12 17.12.2019 BIPROJEKT SP. Z O.O. ul. Pabianicka 26A/5, 04-219 Warszawa 3405/4, 3405/5, 3406/3, 6006, 5905/11   Staszów Budowa sieci wodociągowej hydrantowej PE 110.   Wniosek wycofany w dniu 07.01.2020

Starostwo Powiatowe                  w Staszowie

nie wniosło sprzeciwu

05.03.2019