Zgodnie z art. 34a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1186- t. j. z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje się, że w dniu 21 lutego 2020 roku  wszczęto postępowanie na wniosek P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „STA4440A” wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2983/2 w miejscowości Smerdyna, obręb ewidencyjny 261207_5.0023 Smerdyna, jednostka ewidencyjna 261207_5 Staszów- obszar wiejski.

     Zgodnie z art. 34a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1186- t. j. z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje się, że w dniu 11 grudnia 2019 roku wszczęto postępowanie na wniosek Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej BT-12459 Smerdyna wraz z instalacją elektryczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1091 w miejscowości Smerdyna, obręb ewidencyjny 261207_5.0023 Smerdyna, jednostka ewidencyjna 261207_5 Staszów- obszar wiejski.