Data zgłoszenia
numer sprawy

     Imię i nazwisko
lub nazwa inwestora

        Adres i opis
projektowanego obiektu

Data wniesienia sprzeciwu

    Informacja
o braku wniesienia

09.12.2020r.

B-II.6740.3.53.3.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce Budowa gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa na działkach nr ewidencyjny 955, 917/1, 952/1, 952/2, 951, 950, 938, 936, 1011, 1010, 1009 i 1008 w miejscowości Oleśnica.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 12.02.2021 r.

14.12.2020r.

B-II.6740.4.47.2.2020

Gmina Osiek

28-221 Osiek, ul. Rynek 1

Budowa odcinka wydzielonego kablowego oświetlenia ulicznego na działkach nr 361 i 344/1 w miejscowości Trzcianka.    Wycofano w dniu 21.01.2021r.

22.12.2020 r.

B-II.6740.8.28.6.2020

Gmina Szydłów

ul. Rynek 2

28-225 Szydłów

Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 1819, 2482, 117/1 w miejscowości Szydłów oraz działce o nr ewid. 44 w miejscowości Brzeziny   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 24.02.2021 r.

30.12.2020 r.

B-II.6740.5.39.21.2020

Gmina Połaniec

ul. Ruszczańska 27

28-230 Połaniec

Budowa kablowej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV do celów oświetlenia ulicznego  na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 4635/3, 4278, 4279, 4217, 3829, 4221, 4220, 4219, 4212, 4211, 4210, 4209, 4208/2 przy ul. Sportowej w Połańcu   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 06.07.2021 r.

12.01.2021 r.

B-II.6740.3.1.2.2021

Gmina Oleśnica

ul. Nadstawie 1

28-220 Oleśnica

Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Domu Ludowym na działce o nr ewid. 209 w Kępiu   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 03.02.2021 r.

18.01.2021 r.

B-II.6740.7.13.1.2021AK

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu gazowego w miejscowości Grzybów na działkach o nr ewid. 322/4, 321/1, 303/1, 303/3, 303/4, 303/5, 303/6, 303/7, 302, 300/2, 300/1   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 01.02.2021 r.

22.01.2021 r.

B-II.6740.6.8.1.2021AK

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu gazowego w miejscowości Rytwiany na działkach o nr ewid. 1169/10, 1169/9, 1169/8   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 15.02.2021 r.

25.01.2021 r.

B-II.6740.6.8.2.2021AK

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu gazowego w miejscowości Rytwiany na działkach o nr ewid. 238/11, 238/21, 238/13, 238/17   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 16.02.2021 r.

25.01.2021 r.

B-II.6740.6.8.3.2021AK

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu gazowego w miejscowości Rytwiany na działkach o nr ewid. 282, 388, 284, 283, 390, 281, 280/1, 278/1, 307/1   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 16.02.2021 r.

03.02.2021 r.

B-II.6740.7.13.2.2021AK

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu gazowego w miejscowości Sielec na działkach o nr ewid. 100/1, 101/1, 102/3, 99, 26/1, 26/2, 27/1, 27/2, 27/3, 28, 29   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 25.02.2021 r.

09.02.2021 r.

B-II.6740.8.1.2.2021AK

Gmina Szydłów

ul. Rynek 2

28-225 Szydłów

Budowa odcinka sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 40/1 w miejscowości Brzeziny   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 03.03.2021 r.