Zgodnie z art. 34a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 30 lipca 2021 roku wszczęto na wniosek P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY wraz z wewnętrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą techniczną STA3312B na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 4439, 4440,4441 i 4442 w miejscowości Połaniec obręb ewidencyjny 261205_4.0001, jednostka ewidencyjna 261205_4 Połaniec – miasto.

Zgodnie z art. 34a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 16 lipca 2021 roku wszczęto na wniosek P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z wewnętrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 422 w miejscowości Mucharzew obręb ewidencyjny 261204_5.0007, jednostka ewidencyjna 261204_5 Osiek – obszar wiejski.

Zgodnie z art. 34a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 12 marca 2021 roku wszczęto postępowanie na wniosek P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej sieci telefonii komórkowej P4 numer „STA44403E” wraz z wewnętrzną linią zasilającą i przyłączem telekomunikacyjnym, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1177 w miejscowości Kłoda obręb ewidencyjny 261206_2.0002, jednostka ewidencyjna 261206_2 Rytwiany.