Data zgłoszenia
numer sprawy

     Imię i nazwisko
lub nazwa inwestora

        Adres i opis
projektowanego obiektu

Data wniesienia sprzeciwu

    Informacja
o braku wniesienia