Data zgłoszenia
numer sprawy

     Imię i nazwisko
lub nazwa inwestora

        Adres i opis
projektowanego obiektu

Data wniesienia sprzeciwu

    Informacja
o braku wniesienia

09.08.2021r.

B-II.6740.8.1.7.2021AP

Sławomir Zieliński Budowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o pojemności 2700 l na gaz płynny dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 59 w miejscowości Wola Żyzna.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 27.09.2021 r.

18.08.2021r.

B-II.6740.5.29.16.2021ES

Gmina Połaniec

ul. Ruszczańska 27

28-230 Połaniec

Budowa odcinka sieci wodociągowej przy drodze wojewódzkiej nr 764 w miejscowości Połaniec, na działkach nr ew.: 4803, 4780, 4782, 4783, 4790, 4789, 5006/2, 5005, 5008/1 w miejscowości Połaniec.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 27.09.2021 r.

18.08.2021r.

B-II.6740.5.29.17.2021ES

Gmina Połaniec

ul. Ruszczańska 27

28-230 Połaniec

Budowa odcinka sieci wodociągowej od drogi gminnej nr 366074 do wysokości dz. nr ew. 4064 w miejscowości Połaniec, na działkach nr ew.: 4070, 6610, 4069, 4068, 4067 w miejscowości Połaniec.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 27.09.2021 r.

18.08.2021r.

B-II.6740.5.29.18.2021ES

Gmina Połaniec

ul. Ruszczańska 27

28-230 Połaniec

Budowa odcinka sieci wodociągowej od ul. Knothego do drogi gminnej nr 366142 oraz wzdłuż niej w miejscowości Ruszcza, na działkach nr ew.: 140/4, 140/13, 140/11, 142, 141, 145, 146, 149, 150, 153, 154, 157, 158, 53, 129/1 w miejscowości Ruszcza.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 27.09.2021 r.

18.08.2021r.

B-II.6740.5.29.19.2021ES

Gmina Połaniec

ul. Ruszczańska 27

28-230 Połaniec

 Budowa odcinka sieci wodociągowej wzdłuż drogi gminnej nr 366074 do wysokości dz. nr ew. 4070 miejscowości Połaniec, na działkach nr ew.: 4108/4, 4103, 3730, 4101, 4100, 4099, 4098, 4070 w miejscowości Połaniec.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 27.09.2021 r.

18.08.2021r.

B-II.6740.5.29.20.2021ES

Gmina Połaniec

ul. Ruszczańska 27

28-230 Połaniec

 Budowa odcinka sieci wodociągowej wzdłuż drogi gminnej nr 366142 do drogi krajowej DK79 w miejscowości Ruszcza, na działkach nr ew.: 63, 345/1, 345/2, 346/1, 346/2, 350/1, 351/3 w miejscowości Ruszcza.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 27.09.2021 r.

20.08.2021r.

B-II.6740.7.13.36.2021MC

Justyna Kolmaga

Adam Dziedzic

Budowa zewnętrznej policznikowej instalacji gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 930/3 w miejscowości Staszów.    

27.08.2021r.

B-II.6740.6.8.17.2021DW

Barbara Odważny Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 29 i 21/4 w miejscowości Sichów Duży.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 20.09.2021 r.

27.08.2021.

 B-II.6740.7.13.37.2021AJ

Aldona Janicka Budowa zewnętrznej i wewnętrznej  instalacji gazu w budynku mieszkalnym na działce nr 190 w miejscowości Wiśniowa Poduchowna.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 20.09.2021 r.

27.08.2021r.

B-II.6740.5.29.22.2021ES

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do punktu gazowego na działkach nr: 4714, 4717, 4278 i 4142 w miejscowości Połaniec (ul. Staszowska i Sportowa).   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 17.09.2021 r.

31.08.2021r.

B-II.6740.7.13.38.2021MC

Renata i Norbert Wiatrowscy Budowa zewnętrznej policznikowej instalacji gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 322/3 w miejscowości Kurozwęki.    

30.08.2021r.

B-II.6740.5.29.23.2021ES

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Połaniec ul. Ruszczańska na działkach nr: 5323, 5863/2, 5863/1, 5864, 5865 wraz z przyłączem do punktu gazowego na działce nr ew. 5863/1, 5865.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 20.09.2021 r.

01.09.2021r.

B-II.6740.6.8.18.2021DW

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu gazowego na działkach nr ew.: 407, 408, 409, 411, 595 w miejscowości Niedziałki.    Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 22.09.2021 r.

01.09.2021r.

B-II.6740.7.13.39.2021MC

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach nr ew.: 1413/11, 1412/12, 1411/12, 1410/6, 1409/23, 1407/6, 1406/4, 1241/4, 1240/4, 1239/10, 1239/11 w miejscowości Staszów przy ul. Kieleckiej.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 23.09.2021 r.

01.09.2021r.

B-II.6740.7.13.40.2021MC

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach nr ew.: 922, 951/2, 1031 w miejscowości Koniemłoty.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 23.09.2021 r.

01.09.2021r.

B-II.6740.7.13.41.2021MC

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach nr ew.: 322/4, 322/3 w miejscowości Kurozwęki.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 23.09.2021 r.

01.09.2021r.

B-II.6740.7.13.42.2021MC

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach nr ew.: 12, 375/2, 244/3 w miejscowości Sztombergi.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 23.09.2021 r.

01.09.2021r.

B-II.6740.7.13.43.2021MC

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu gazowego na działkach nr ew.: 268/1, 267/1, 265/1 w miejscowości Sztombergi oraz nr ew. 343 w miejscowości Dobra.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 11.10.2021 r.

01.09.2021r.

B-II.6740.7.13.44.2021MC

GWT Sp. z o.o.

ul. Towarowa 7

28-200 Staszów

Budowa przyłącza elektroenergetycznego kablowego ze stacją transformatorową 15/0,4 kV do budynku magazynowo-produkcyjnego z częścią biurową na działkach nr ew.: 322/8, 322/4 w miejscowości Grzybów.

  Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 23.09.2021 r.

01.09.2021r.

B-II.6740.7.13.45.2021MC

Sylwia Janicka-Koźbiał Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku mieszkalno-usługowym na działce nr 156 w miejscowości Wiśniowa Poduchowna.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 23.09.2021 r. 

01.09.2021r.

B-II.6740.5.29.24.2021ES

Zdzisław Grochowski Budowa zewnętrznej policznikowej instalacji gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 5864 i 5863/1 w miejscowości Połaniec.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 22.09.2021 r. 

06.09.2021r.

B-II.6740.6.8.24.2021MB

Sebastian Wawrzkiewicz Budowa wewnętrznej i zalicznikowej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 1120/1 w miejscowości Rytwiany.    Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 27.09.2021 r.

07.09.2021r.

B-II.6740.6.8.25.2021ES

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami na działkach nr: 714/4, 713/2 i 713/1 w miejscowości Rytwiany.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 28.09.2021 r.

08.09.2021r.

B-II.6740.7.13.46.2021MC

Bożena Brzyszcz Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu w  budynku mieszkalnym  na działce nr 155 w miejscowości Wiśniowa Poduchowna   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 30.09.2021 r.

13.09.2021r.

B-II.6740.2.11.2.2021MB

Jolanta i Jarosław Bryk Budowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o pojemności 4850 l na gaz płynny dla  budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 350/1 w miejscowości Łubnice.    Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 04.10.2021 r.

14.09.2021r.

B-II.6740.7.13.47.2021MC

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym na działkach nr: 300/2 i 300/3 w miejscowości Grzybów.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 06.10.2021 r.

14.09.2021r.

B-II.6740.7.13.48.2021AP

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym na działkach nr: 191/18 i 191/7 w miejscowości Mostki.    

14.09.2021r.

B-II.6740.7.13.49.2021MC

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym na działkach nr: 407/3, 408, 409, 410, 411/1, 411/2,413 w miejscowości Oględów.    

14.09.2021r.

B-II.6740.1.25.4.2021DW

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym na działkach nr: 491, 146, 488, 421 w miejscowości Podlesie.    Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 06.10.2021 r.

14.09.2021r.

B-II.6740.2.11.3.2021MB

Anna i Mirosław Rup Budowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o pojemności 4850 l na gaz płynny dla  budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 171 w miejscowości Wilkowa.    Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 05.10.2021 r.

14.09.2021r.

B-II.6740.5.29.25.2021ES

Anna Guzik Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 5428 w miejscowości Połaniec.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 29.09.2021 r.

15.09.2021r.

B-II.6740.7.13.50.2021MC

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr: 77/3, 77/4, 77/2, 213/2, 212/1, 87, 86, 85, 198, 194, 220/2, 89/1, 220/3, 189/3, 189/2, 187, 184, 70, 69, 281, 68, 236, 67, 66/2, 65, 62, 61/1, 61/2, 60/1, 312, 54, 52, 50, 221/1, 48/1, 290/1, 47/1, 46/3, 92, 91, 89/2, 34/1, 45/1, 44 w miejscowości Ponik oraz na działkach nr: 84/2, 84/3, 249/3 w miejscowości Niemścice.    

17.09.2021r.

B-II.6740.7.13.52.2021AP

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami na działkach nr: 399/5, 609/1, (...), 1253/7 w miejscowości Koniemłoty oraz na działkach nr: 16/1, 16/2, (...), 404 w miejscowości Krzczonowice.    

17.09.2021r.

B-II.6740.6.8.26.2021ES

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu gazowego, na działkach nr: 40/10, 40/9 w miejscowości Sichów Duży.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 08.10.2021 r.

17.09.2021r.

B-II.6740.5.29.26.2021ES

Gmina Połaniec

ul. Ruszczańska 27

28-230 Połaniec

Budowa odcinka oświetlenia ulicznego na działkach nr: 15/3, 15/4, 16, 17/1, 17/2, 18, 21/3, 22, 23/2, 24, 25, 26/2, 26/3, 27/2, 27/3, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 501 w miejscowości Zdzieci Nowe.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 29.09.2021 r.

21.09.2021r.

B-II.6740.6.8.27.2021DW

Barbara  Anioł Budowa zalicznikowej i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 747/4 i 747/6 w miejscowości Szczeka.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 13.10.2021 r.

21.09.2021r.

B-II.6740.1.25.5.2021DW

Krzysztof Piasecki Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 502 w miejscowości Bogoria.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 13.10.2021 r.

17.09.2021r.

B-II.6740.5.29.27.2021ES

Adam Jabłoński Budowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 4796/3 w miejscowości Połaniec.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 15.10.2021 r.

27.09.2021r.

B-II.6740.7.13.52.2021MC

Anna Kuca Budowa  policznikowej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 1880 w miejscowości Staszów.    

28.09.2021r.

B-II.6740.5.29.28.2021ES

 Paweł Wyrazik

Tomasz Wyrazik

Budowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 4796/3 w miejscowości Połaniec.    

29.09.2021r.

B-II.6740.5.29.29.2021ES

Piotr Czechowski Budowa instalacji zasilającej w gaz propan-butan wraz ze zbiornikiem o pojemności 2700 l oraz instalacją wewnętrzną w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 238 w miejscowości Ruszcza.    

29.09.2021r.

B-II.6740.5.29.30.2021ES

Anna i Mirosław Mnich Budowa zalicznikowej oraz wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 461/2 i 464/1 w miejscowości Rudniki.    

01.10.2021r.

B-II.6740.7.13.53.2021MC

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami  do punktów gazowych na działkach nr: 542/1, 203/5, 205/1, 205/2, 548, 418/1, 418/2, 422/2, 419, 546, 170, 161, 162, 163 i 166 w miejscowości Wiśniowa Poduchowna.    

06.10.2021r.

B-II.6740.7.13.56.2021MC

Karol Maruszewski Budowa zalicznikowej oraz wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 523 w miejscowości Sielec.    

05.10.2021r.

B-II.6740.7.13.57.2021MC

Robert Baczyński Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przewodem powietrzno-spalinowym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 5897 w miejscowości Staszów.    

05.10.2021r.

B-II.6740.7.13.55.2021AP

GMC Nieruchomości "GMC" Sp. z o.o. Sk. Budowa instalacji gazowej w budynku handlowo-usługowym na działce nr 5908/42 i 5908/47 w miejscowości Staszów.    

06.10.2021r.

B-II.6740.7.13.54.2021AP

Alicja i Grzegorz Maj Budowa zalicznikowej i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 5746/5 w miejscowości Staszów.    

14.10.2021r.

B-II.6740.7.13.58.2021MC

Krystyna Semrau Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przewodem powietrzno-spalinowym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 1918 w miejscowości Staszów.