Data zgłoszenia
numer sprawy

Imię i nazwisko
lub nazwa inwestora

Adres i opis projektowanego obiektu

Data wniesienia sprzeciwu

Informacja
o braku wniesienia sprzeciwu