w sprawie zmiany pozowlenia zintegrowanego do produkcji produktów spożywczych, surowych produktów roślinnych o zdolności produkcyjnej ponad 300 ton wyrobów gotowych na dobę na terenie zakładu EKOPLON w miejscowości Grabki Duże

w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji produkcji pasz dla EKOPLON S.A Grabki Duże