Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

Dodatkowa informacja lub sprostowanie - Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie koncesji na świadczenie usług przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na terenie Powiatu Staszowskiego w okresie od 01.01.2017r

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20150905 Wstępne ogłoszenie informacyjne.pdf)Wstępne ogłoszenie informacyjne2015-09-05 11:54
Download this file (20160304 Dodatkowa informacja.pdf)Dodatkowa informacja lub sprostowanie2016-03-04 13:13