Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w powiecie staszowskim

Termin składania ofert 20.07.2020 godz.10.00

Odpowiedź na pytanie z dn. 14.07.2020

Odpowiedź na pytanie z dn. 15.07.2020

Odpowiedź na pytania z dn. 16.07.2020

Informacja z otwarcia ofert z dn. 20.07.2020

Sprostowanie z dn. 28.07.2020 do informacji z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty PAKIET NR 2 z dn. 05.08.2020

Informacja o wyborze oferty PAKIET NR 1 z dn. 10.08.2020

Informacja o unieważnieniu postępowania PAKIET NR 1 poz. 11,12,17 z dn. 10.08.2020

Informacja o unieważnieniu postępowania PAKIET NR 1 poz. 5,6,7 z dn. 18.08.2020

Informacja o unieważnieniu postępowania PAKIET NR 1 poz. 9 z dn. 20.08.2020

Informacja o udzieleniu zamówienia 26.08.2020

Informacja o udzieleniu zamówienia UE