na wybór realizatora: „PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ DOTYCZĄCEJ PROFILAKTYKI SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIWKO GRYPIE DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU STASZOWSKIEGO W WIEKU 65+ W ROKU 2020” w ramach projektu pn. Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w powiecie staszowskim”

Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Staszowie.
Do składania ofert i uczestnictwa w konkursie zaprasza się podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) - zwanym dalej Realizatorem.
Termin realizacji programu zdrowotnego: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2020 r.

Termin składania ofert: 22.10.2020 r. godz. 10.00

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (78_20.pdf)Uchwała Zarządu, Ogłoszenie2020-10-06 14:51
Download this file (konkurs_szczepienia_ Uchwała_Zarządu_78_20_zal1.doc)Ogłoszenie,formularz2020-10-06 14:55
Download this file (konkurs_szczepienia_ Uchwała_Zarządu_78_20_zal2.doc)Regulamin komisji konkursowej2020-10-06 14:54