Postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawę środków ochrony indywidualnej  - rękawic ochronnych nitrylowych w ramach projektu pn.: „Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19
w powiecie staszowskim”.

Termin składania ofert do 04.12.2020r. do godz. 9:00.

Termin otwarcia ofert 04.12.2020r.  godz. 10:00.

Zapytanie cenowe z dn. 30.11.2020r.

Zał. nr 1 - projekt umowy

Zał. nr 2 - wykaz asortymentu

Zał. nr 3 - oświadczenie

Zał. nr 4 - Formularz oferty

Informacja z otwarcia ofert z dn. 04.12.2020r.

Informacja o wyborze oferty z dn. 14.12.2020r.

Informacja o udzieleniu zamówienia z dn. 30.12.2020r.