Kompleksowa usługa dotycząca aktywizacji społecznej uczestników projektu "Bo jednak z rodziną"  realizowanego w partnerstwie przez Powiat Staszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Amazonek Ziemi Staszowskiej oraz Gminą Połaniec/Ośrodkiem Pomocy Społecznej , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fuduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie RPSW 09.02.00 - Ułatwienie dostępu  do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, poddziałanie RPSW 09.02.01 - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20190719_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu2019-07-19 14:25
Download this file (20190719_SIWZ.pdf)SIWZ,załączniki2019-07-19 14:25
Download this file (20190731 Unieważnienie.pdf)Informacja o unieważnieniu2019-07-31 14:31