Starosta Staszowski ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Bogoria, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek:

  • obręb Grzybów, ozn. numerem działki 479/1 o pow. 0,3000 ha,
  • obręb Grzybów, ozn. numerem działki 479/2 o pow. 0,5600 ha,
  • obręb Podlesie, ozn. numerem działki 163 o pow. 0,2100 ha,
  • obręb Podlesie, ozn. numerem działki 182 o pow. 0,2900 ha,
  • obręb Witowice, ozn. numerem działki 850/1 o pow. 0,3000 ha,
  • obręb Kolonia Bogoria, ozn. numerem działki 50/3 o pow. 0,3600 ha,
  • obręb Moszyny, ozn. numerem działki 301/2 o pow. 0,3100 ha,
  • obręb Malkowice, ozn. numerem działki 209 o pow. 2,4900 ha.
Attachments:
FileLast modified
Download this file (20201202_Ogloszenie_o_przetargu_Dzierzawa_nieruchomosci.doc)Ogłoszenie o przetargu2020-12-02 14:44