Starosta Staszowski ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Oleśnica, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek:

  • obręb Podlesie, ozn. numerem działki 15 o pow. 0,0500 ha,
  • obręb Brody, ozn. numerem działki 249/1 o pow. 0,4000 ha,
  • obręb Wojnów, ozn. numerem działki 297 o pow. 0,1800 ha,
  • obręb Strzelce, ozn. numerem działki 517/2 o pow. 0,1100 ha,
  • obręb Brody, ozn. numerem działki 332/1 o pow. 0,0700 ha,
  • obręb Sufczyce, ozn. numerem działki 500/3 o pow. 0,0700 ha.