GN-III.6840.2.2022                                                                                                                                                          Staszów, dn.2022.12.14

Informacja o wyniku przetargu

Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Starosta Staszowski podaje do publicznej wiadomości na okres 7 dni informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego.
Do sprzedaży przeznaczono nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, położoną w Połańcu, oznaczoną numerem działki 6073 o pow. 0,1012 ha, objętą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księgą wieczystą nr KI1A/000044590/8.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (inf. o przetargu Połaniec.pdf)inf. o przetargu Połaniec.pdf2022-12-16 10:25