Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany - Łubnice na odcinku Wilkowa - Borki -dł. 2 490mb