Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie w 2017 r.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20161205 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa paliw.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu2016-12-05 09:30
Download this file (20161205 SIWZ Dostawa paliw.doc)SIWZ2016-12-05 09:31
Download this file (20161212 Wyjasnienie zmiana treści SIWZ Dostawa paliw.pdf)Wyjaśnienie, zmiana treści SIWZ2016-12-12 15:30
Download this file (20161214 Informacja z otwarcia ofert Dostawa paliw.pdf)Informacja z otwarcia ofert2016-12-14 11:27
Download this file (20161219 Zawiadomieni o wyborze oferty Dostawa paliw.pdf)Zawiadomienie o wyborze oferty2016-12-19 11:21
Download this file (20161229 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa paliw.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia2016-12-29 12:04