Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0033T Grabki Duże - Potok na odcinku Potok - Brzeziny dł. 2245mb

Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0780T Wola Malkowska -  Bogoria - Klimontów na odcinku Bogoria - Podlesie -  dł. 2520 mb

Dostawa  znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na rok 2016 dla sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego  wraz konstrukcjami wsporniczymi do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie 

 

Zakup sprzętu służącego poprawie i renowacji odwodnienia, zabezpieczenia przeciwpowodziowego i przeciwpodtopieniowego, a także służącego utrzymaniu terenów zielonych stanowiących majątek powiatu staszowskiego   -   dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego (wersja drogowa) wraz z osprzętem.

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w roku 2016.