Zakup sprzętu służącego poprawie i renowacji odwodnienia, zabezpieczenia przeciwpowodziowego i przeciwpodtopieniowego, a także służącego utrzymaniu terenów zielonych stanowiących majątek powiatu staszowskiego   -   dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego (wersja drogowa) wraz z osprzętem.