Remont drogi powiatowej nr0813T Wiśniówka - Niekrasów od km 7+610 do km 8+550

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0105T Stopnica-Oleśnica-Połaniec (dł.794m) w miejscowości Zrębin oraz remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0786 T Jurkowice-Wiśniówka w miejscowości Czajków Płn.

Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2016 r w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Przebudowa oraz remont dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na następujących zadaniach:

  1. Przebudowa drogi powiatowej nr 083T Grabki Duże - Solec Stary od km 1+000 do km 1+984
  2. Remont drogi powiatowej nr 0824 Zofiówka - Czarzyzna od km 0+005 do km 1+593 na odcinku Zofiówka - Rejterówka

 

Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany - Łubnice na odcinku Wilkowa - Borki -dł. 2 490mb