Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie w 2017 r.

Wynajem jednostek sprzętowych pracujących na drogach powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w sezonie zimowym 2016/2017 .

 

Remont drogi powiatowej nr 0035T Brzeziny - Kotuszów od km 8+217 do km 8+832

Remont drogi powiatowej nr 0826T Komorów – Słupiec do km 0+846 do km 2+320

Remont drogi powiatowej nr 0795T Osiek – Suchowola od km 1+300 do km 2+400 .