Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie w 2018 r.

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20171018 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa paliw.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu2017-10-18 12:08
Download this file (20171018 SIWZ zalaczniki Dostawa paliw.zip)SIWZ, załączniki2017-10-18 12:08
Download this file (20171024 Wyjaśnienie zmiana treści SIWZ Dostawa paliw.pdf)Wyjaśnienie treści SIWZ2017-10-24 09:54
Download this file (20171024 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dostawa paliw.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia2017-10-24 10:22
Download this file (20171024 Zmiana treści SIWZ Dostawa paliw.zip)Zmiana treści SIWZ2017-10-24 10:23
Download this file (20171103 Informacja z otwarcia ofert Dostawa paliw.pdf)Informacja z otwarcia ofert2017-11-03 12:40
Download this file (20171115 Zawiadomienie o wyborze oferty Dostawa paliw.pdf)Zawiadomienie o wyborze oferty2017-11-15 07:53
Download this file (20171130 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa paliw.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia2017-11-30 11:59