Remont i przebudowa odcinków dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na następujące zadania :

Zadanie 1.
Przebudowa odcinków  drogi powiatowej nr  0791T Sztombergi - Sulisławice od km 2+520 do km 2+995  i od km 6+193 do km 7+193

Zadanie 2.
Remont odcinka   drogi powiatowej nr 0035T Brzeziny - Szydłów - Kotuszów  od km 3+912 do km 4+427.

Zadanie 3.
Remont  odcinka drogi powiatowej 0710T Gryzikamień - Wierzbka od km 0+000 do km 0+730

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20171027 Ogłosenie o zamówieniu Remont dróg 3 zadania.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu2017-10-27 12:32
Download this file (20171027 SIWZ załączniki Remont dróg 3 zadania.zip)SIWZ i załączniki2017-10-27 12:32
Download this file (20171103 Wyjasnienie tresci SIWZ Remont drog 3 zadania.pdf)Wyjaśnienie treści SIWZ2017-11-03 12:57
Download this file (20171110 Informacja z otwarcia ofert Remont dróg 3 zadania.pdf)Informacja z otwarcia ofert2017-11-10 13:52
Download this file (20171124 Zawiadomienie o wyborze oferty Remont dróg 3 zadania.pdf)Zawiadomienie o wyborze oferty2017-11-24 10:10
Download this file (20171204 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont dróg 3 zadania.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia2017-12-04 11:00