Remont odcinka drogi powiatowej nr 0837T Rytwiany - Luszyca od km 5+220 do km 6+720

 

Remont odcinka  drogi powiatowej nr 0844T Szczeglice - Moszyny  od km 0+000 do km 1+260

 

Remont  odcinków drogi powiatowej nr  0784T Wólka  Żabna - Podmaleniec  od km 0+000 do km 0+300 oraz  od km 2+363 do km 4+131

 

Remont odcinka drogi powiatowej nr 0715T Kujawy - Szczeglice  od km 1+141 do km 1+841

Remont odcinka  drogi powiatowej nr 0039T Gacki - Dobrów od km 1+128 do km  2+165.