Remont odcinków drogi powiatowej nr nr 0830T Niemścice - Ponik   w m. Niemścice i Ponik  od km 0+511 do km 0+955 i od km 2+415 do km 2+723 i od km 3+307 do km 3+955

Remont odcinka drogi powiatowej nr 0856T Przeczów - Kapkaz  od km 0+000 do km 0+790

Remont i przebudowa odcinków dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na następujące zadania :

Zadanie 1.
Przebudowa odcinków  drogi powiatowej nr  0791T Sztombergi - Sulisławice od km 2+520 do km 2+995  i od km 6+193 do km 7+193

Zadanie 2.
Remont odcinka   drogi powiatowej nr 0035T Brzeziny - Szydłów - Kotuszów  od km 3+912 do km 4+427.

Zadanie 3.
Remont  odcinka drogi powiatowej 0710T Gryzikamień - Wierzbka od km 0+000 do km 0+730

Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie w 2018 r.

Wynajem jednostek sprzętowych pracujących na drogach powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w sezonie zimowym 2017/2018 .