Remont odcinków dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych obejmujące następujące zadania:
Zadanie nr 1 .
Remont odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka – Witowice – Kol. Pęcławska – Łukawica od km 0+519 do km 2+112.
Zadanie nr 2
Remont odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka – Witowice – Kol. Pęcławska – Łukawica od km 8+670 do km 9+040
Zadanie nr 3
Remont odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka – Witowice – Kol. Pęcławska – Łukawica od km 9+040 do km 10+660

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20180425 Ogłoszenie o zamówieniu Powodziówki 2018.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu2018-04-25 13:48
Download this file (20180425 SIWZ zalaczniki Powodziowki 2018.zip)SIWZ i załączniki2018-04-25 13:48
Download this file (20180509 Informacja z otwarcia ofert Powodziowki 2018.pdf)Informacja z otwarcia ofert2018-05-09 12:57
Download this file (20180523 Zawiadomienie o wyborze oferty Powodziowki 2018.pdf)Zawiadomienie o wyborze oferty2018-05-23 11:30
Download this file (20180530 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Powodziowki 2018.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia2018-05-30 13:32