Remont odcinków dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych obejmujące następujące zadania:

Zadanie nr 1
Remont odcinka drogi powiatowej nr 0828T Kortynica - Kotuszów - Kurozwęki od km 0+000 do km 0+810
Zadanie nr 2
Remont odcinka drogi powiatowej nr 0848T Jurkowice - Nawodzice km 0+000 do km 1+173
Zadanie nr 3
Remont odcinka   drogi powiatowej nr 0847T Józefów Witowicki - Łukawica od km 0+000 do km 1+855
Zadanie nr 4
Remont odcinka drogi powiatowej nr 0110T Wojnów - Beszowa   od km 0+000 do km 1+750
Zadanie nr 5
Remont odcinków drogi powiatowej nr 0783T Ceber - Wola Malkowska od km 0+000 do km 0+810 i od km 1+610 do km 3+322
Zadanie nr 6
Remont odcinka drogi powiatowej nr 0829T Kurozwęki - Czernica - Przyjmy od km 2+109 do km 3+299
Zadanie nr 7
Remont odcinka drogi powiatowej nr 0779T Grzybów - Gorzków - Niedźwiedź od km 2+780 do km 3+980

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20180807 Ogloszenie o zamowieniu Remont drog powiatowych.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu2018-08-07 13:07
Download this file (20180807 SIWZ zalaczniki Remont drog powiatowych.zip)SIWZ i załączniki2018-08-07 13:08
Download this file (20180822 Informacja z otwarcia ofert Remont drog powiatowych.pdf)Informacja z otwarcia ofert2018-08-22 12:02
Download this file (20180906 Zawiadomienie o wyborze oferty Remont drog powiatowych.pdf)Zawiadomienie o wyborze oferty2018-09-06 13:25
Download this file (20180906 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont drog powiatowych.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia2018-09-06 14:46