Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie w 2019 r.

„Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zarządu    

                             Dróg Powiatowych w Staszowie w 2019 r.”

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20180921 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa paliw 2019.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu2018-09-21 14:06
Download this file (20180921 SIWZ zalaczniki Dostawa paliw 2019.zip)SIWZ i załączniki2018-09-21 14:06
Download this file (2018100 Wyjasnienie tresci SIWZ Dostawa paliw 2019.pdf)Wyjaśnienie treści SIWZ2018-10-01 08:30
Download this file (20181001 Zmiana tresci SIWZ Dostawa paliw 2019.zip)Zmiana treśći SIWZ2018-10-01 08:35
Download this file (20181002 Wyjasnienie tresci SIWZ Dostawa paliw 2019.pdf)Wyjaśnienie treści SIWZ2018-10-02 09:19
Download this file (20181008 Informacja z otwarcia ofert Dostawa paliw 2019.pdf)Informacja z otwarcia ofert2018-10-08 13:32
Download this file (20181018 Zwiadomienie o wyborze oferty Dostawa paliw 2019.pdf)Zawiadomienie o wyborze oferty2018-10-18 07:54
Download this file (20181105 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa paliw 2019.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia2018-11-05 11:35