Przebudowa oraz remont  odcinków dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych obejmujące następujące zadania:

Zadanie nr 1 .
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0837T Rytwiany – Luszyca od km 3+193 do km 4+199 – I etap

Zadanie nr 2
Remont odcinka  drogi powiatowej nr  0712T Gryzikamień – Miłoszowice od km 2+980 do km 3+645

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20181004 Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa i remont.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu2018-10-04 14:03
Download this file (20181004 SIWZ i zalaczniki Przebudowa i remont.zip)SIWZ i załączniki2018-10-04 14:03
Download this file (20181008 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Przebudowa i remont.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia2018-10-08 11:31
Download this file (20181008 SIWZ i załączniki Przebudowa i remont.zip)SIWZ i załączniki -zmiana2018-10-08 11:32
Download this file (20181018 Informacja z otwarcia ofert Przebudowa i remont.pdf)Informacja z otwarcia ofert2018-10-18 12:43
Download this file (20181105 Zawiadomienie o wyborze oferty Przebudowa i remont.pdf)Zawiadomienie o wyborze oferty2018-11-05 10:46
Download this file (20181113 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa i remont.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia2018-11-13 11:17