Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka - Łukawica na odcinku dł 460m.