Przebudowa oraz remont  odcinków dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych obejmujące następujące zadania:

Zadanie nr 1
Remont  odcinka drogi powiatowej nr 0825T Łubnice – Słupiec od km 0+850 do km 1+050

Zadanie nr 2
Remont odcinka  drogi powiatowej nr 0833T Sielec – Koniemłoty – Niziny od km 1+780 do km 2+600

Zadanie nr 3
Remont  odcinka drogi powiatowej nr  0037T Szydłów – Pieczonogi od km 14+494 do km 15+573

Zadanie nr 4
Przebudowa  odcinka drogi powiatowej nr  0033T Potok – Grabki Duże od km 6+627 do km 7+627

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20190814 Ogłoszenie o zamówieniu Remont dróg.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu2019-08-14 10:44
Download this file (20190814 SIWZ Zalaczniki Remont drog.zip)SIWZ i załączniki2019-08-14 10:45
Download this file (Załącznik do SIWZ nr 7.1 zmiana z dnia 22.08.2019.pdf)Zmiana załącznika nr 7.1. do SIWZ .2019-08-22 14:00
Download this file (20190826 Wyjasnienie treści SIWZ Remont dróg.pdf)Wyjaśnienie treści SIWZ2019-08-26 14:33
Download this file (20190902 Informacja z otwarcia ofert Remont drog.pdf)Informacja z otwarcia ofert2019-09-02 14:57
Download this file (20190910 Zawiadomienie o wyborze oferty Remont drog.pdf)Zawiadomienie o wyborze oferty2019-09-10 12:54