Remont odcinków dróg powiatowych w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych obejmujące następujące zadania:

Zadanie nr 1
Remont odcinka drogi powiatowej nr 0819T Połaniec - Winnica   od km 0+000 do km 1+100

Zadanie nr 2
Remont odcinka drogi powiatowej nr 0105T Stopnica - Oleśnica - Połaniec  od km 17+056 do km 18+706

Zadanie nr 3
Remont odcinka drogi powiatowej nr 0105T Stopnica - Oleśnica - Połaniec od km 8+260 do km 9+025.

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20190916 Ogłoszenie o zamówieniu Remont Fundusz.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu2019-09-16 14:52
Download this file (20190916 SIWZ zalaczniki Remont Fundusz.zip)SIWZ i załączniki2019-09-16 14:53
Download this file (20190930 Wyjasnienie treści SIWZ Remont Fundusz.pdf)Wyjaśnienie treści SIWZ2019-09-30 12:56
Download this file (20191004 Informacja z otwarcia ofert Remont Fundusz.pdf)Informacja z otwarcia ofert2019-10-04 09:46
Download this file (20191015 Zawiadomienie o wyborze oferty Remont Fundusz.pdf)Zawiadomienie o wyborze oferty2019-10-15 11:11
Download this file (20191024 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont Fundusz.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia2019-10-24 09:42
Download this file (20191024 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Remont Fundusz.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia2019-10-24 09:43