Remont  odcinków dróg powiatowych w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych obejmujące następujące zadania:

Zadanie nr 1
Remont odcinka drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany - Łubnice od km 0+000 do km 2+370

Zadanie nr 2
Remont odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulisławice do km 7+210 do km 7+680

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20191007 Ogłoszenie o zamówieniu Remont FDS.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu2019-10-07 14:26
Download this file (20191007 SIWZ i zalaczniki Remont FDS.zip)SIWZ i załączniki2019-10-07 14:26
Download this file (20191021 Informacja z otwarcia ofert Remont FDS.pdf)Informacja z otwarcia ofert2019-10-21 10:37
Download this file (20191031 Zawiadomnienie o wyborze oferty Remont FDS.pdf)Zawiadomienie o wyborze oferty2019-10-31 10:32
Download this file (20191112 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont FDS.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia2019-11-12 11:01