Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie w 2020 r.

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20191118 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa paliw 2020.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu2019-11-18 13:55
Download this file (20191118 SIWZ Dostawa paliw 2020.doc)SIWZ2019-11-18 13:56
Download this file (20191122 Wyjaśnienie tresci SIWZ Dostawa paliw 2020.pdf)Wyjaśnienie treści SIWZ2019-11-22 08:39
Download this file (20191122 Zmiana tresci SIWZ Dostawa paliw 2020.pdf)Zmiana treści SIWZ2019-11-22 08:40
Download this file (20191202 Informacja z otwarcia ofert Dostawa paliw 2020.pdf)Informacja z otwarcia ofert2019-12-02 15:20
Download this file (20191205 Zawiadomienie o wyborze oferty Dostawa paliw 2020.pdf)Zawiadomienie o wyborze oferty2019-12-05 13:31
Download this file (20191220 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa paliw 2020.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia2019-12-20 09:03