Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego samowyładowczego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie

Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie w 2020 r.

Przebudowa  odcinków dróg powiatowych w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych obejmujące następujące zadania:

Zadanie nr 1
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0823T Łubnice - Budziska od km 5+286 do km 6+178

Zadanie nr 2
Przebudowa  odcinków dróg powiatowych nr 0816T Strużki - Szwagrów od km 3+390 do km 3+820 oraz odcinka drogi powiatowej nr 0815T Trzcianka - Szwagrów - Niekurza od km 7+040 do km 7+280

Zadanie nr 3
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Pierzchnica - Holendry - Raków - Bogoria - Nowa Wieś od km 6+435 do km 7+430

Zadanie nr 4
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0835T Grzybów - Wymysłów od km 7+870 do km 8+705

Przebudowa  odcinków dróg powiatowych w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych obejmujące następujące zadania:
Zadanie nr 1 .
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0839T Rytwiany – Kłoda od km 4+560 do km 4+930

Zadanie nr 2
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulisławice od km 7+680 do km 8+675

 

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu ciężarowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie

Remont  odcinków dróg powiatowych w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych obejmujące następujące zadania:

Zadanie nr 1
Remont odcinka drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany - Łubnice od km 0+000 do km 2+370

Zadanie nr 2
Remont odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulisławice do km 7+210 do km 7+680

Budowa mostu przez rzekę Radnia w ciągu drogi powiatowej nr 0032T Jarząbki - Solec Stary w km 8+690 w m. Solec Stary wraz z budową  odcinka drogi nr 0032T dł. 80m  stanowiącego dojazdy do mostu.

Remont odcinków dróg powiatowych w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych obejmujące następujące zadania:

Zadanie nr 1
Remont odcinka drogi powiatowej nr 0819T Połaniec - Winnica   od km 0+000 do km 1+100

Zadanie nr 2
Remont odcinka drogi powiatowej nr 0105T Stopnica - Oleśnica - Połaniec  od km 17+056 do km 18+706

Zadanie nr 3
Remont odcinka drogi powiatowej nr 0105T Stopnica - Oleśnica - Połaniec od km 8+260 do km 9+025.

Remont odcinka drogi powiatowej nr 0822T Słupiec – Tarnowce od km 10+070 do km 10+860.

Przebudowa oraz remont  odcinków dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych obejmujące następujące zadania:

Zadanie nr 1
Remont  odcinka drogi powiatowej nr 0825T Łubnice – Słupiec od km 0+850 do km 1+050

Zadanie nr 2
Remont odcinka  drogi powiatowej nr 0833T Sielec – Koniemłoty – Niziny od km 1+780 do km 2+600

Zadanie nr 3
Remont  odcinka drogi powiatowej nr  0037T Szydłów – Pieczonogi od km 14+494 do km 15+573

Zadanie nr 4
Przebudowa  odcinka drogi powiatowej nr  0033T Potok – Grabki Duże od km 6+627 do km 7+627

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka - Łukawica na odcinku dł 460m.

Przebudowa oraz remont  odcinków dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych obejmujące następujące zadania:

Zadanie nr 1 .
Remont  odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka - Łukawica    od km 7+270 do km 8+670

Zadanie nr 2
Przebudowa odcinka  drogi powiatowej nr 0837T Rytwiany - Luszyca  od km  od km  4+188 do km 5+220 - II etap

Zadanie nr 3
Remont  odcinka drogi powiatowej nr  0791T Sztombergi - Sulisławice km 4+565 do km 5+665

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulisławice od km 1+961 do km 2+445.

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Wola Malkowska - Bogoria - Klimontów w miejscowości Jurkowice  od km 14+817 do km 15+812

Budowa wiaty – magazynu do składowania mieszanki piaskowo – solnej

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w roku 2019

Budowa wiaty – magazynu do składowania mieszanki piaskowo – solnej

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w roku 2019