Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie: Remont mostów w ciągu dróg powiatowych: nr 0839T
Rytwiany – Kłoda w m. Kłoda oraz nr 0822T Ruszcza – Słupiec w m. Budziska

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20200915_Ogłoszenie_o_zamowieniu_Remont_mostow.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu2020-09-15 13:35
Download this file (20200915_Przetarg_261_4_SIWZ_wraz_z_zalacznikami.zip)SIWZ,załączniki2020-09-15 13:36
Download this file (20200923_Wyjaśnienie_treści_SIWZ.pdf)Wyjaśnienie treści SIWZ2020-09-24 12:32
Download this file (20200930_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert2020-09-30 12:58
Download this file (20201009_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_Remont_mostow_Rytwiany_Kloda.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty2020-10-09 12:07
Download this file (20201116_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_Remont_mostow.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia2020-11-16 12:47