Zapytanie cenowe dotyczące Opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada w Staszowie”

Termin składania ofert - do 13 kwietnia do godziny 9:00

Zapytanie cenowe z dn. 06.04.2021r.

Zał. nr 1 - Projekt umowy

Zał. nr 2 - Wykaz usług

Zał. nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

Zał. nr 4 - Formularz oferty

Zał. nr 5.1 - Piwnice - Inwentaryzacja

Zał. nr 5.2 - Parter - Inwentaryzacja

Zał. nr 5.3 - I Piętro - Inwentaryzacja

Zał. nr 5.4 - II Piętro - Inwentaryzacja

Zał. nr 6 - Audyt energetyczny

Informacja z otwarcia ofert z dn. 13.04.2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 19.04.2021r.