Usuwanie pojazdów z dróg powiatu staszowskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.