Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych (smartfonów) oraz usługi mobilnego internetu dla Starostwa Powiatowego w Staszowie

Wycena nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa położonych w Staszowie

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych (smartfonów) oraz usługi mobilnego internetu dla Starostwa Powiatowego w Staszowie

Sukcesywna dostawa naturalnej wody źródlanej w butlach wraz z dzierżawą i sanityzacją urządzeń dozujących wodę (dystrybutorów) dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Staszowie

Usuwanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym, statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego Powiatu Staszowskiego w 2024 roku, w przypadkach i na zasadach określonych w art. 30  ustawy dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

Powiat Staszowski zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia:

„Wykonanie usługi składu, korekty, łamania i druku kwartalnika „Powiat Staszowski – Pismo Rady i Zarządu Powiatu Staszowskiego”, wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego na 2024 rok, od numeru 94 do numeru 97 (4 wydania po 500 sztuk).

Dostawa materiałów biurowych i papieru na potrzeby Starostwa Powiatowego w Staszowie w 2024 roku

Dostawa środków czystości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Staszowie w 2024 roku

Kompleksowa obsługa serwisowa wraz z dzierżawą urządzeń drukujących i kopiujących oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących Starostwa Powiatowego w Staszowie

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów z nieruchomości - siedziby Starostwa Powiatowego w Staszowie w okresie 2024r.

Usuwanie pojazdów z dróg powiatu staszowskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.

Remont schodów zewnętrznych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie

Sukcesywna dostawa naturalnej wody źródlanej w butlach wraz z dzierżawą i sanityzacją urządzeń dozujących wodę (dystrybutorów) dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Staszowie

Kompleksowa obsługa serwisowa wraz z dzierżawą urządzeń drukujących i kopiujących oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących Starostwa Powiatowego w Staszowie

Kompleksowa obsługa serwisowa wraz z dzierżawą urządzeń drukujących i kopiujących oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących Starostwa Powiatowego w Staszowie

Dostawa środków czystości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Staszowie w 2023 roku

Dostawa materiałów biurowych i papieru na potrzeby Starostwa Powiatowego w Staszowie w 2023 roku

Usuwanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym, statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego Powiatu Staszowskiego w 2023 roku, w przypadkach i na zasadach określonych w art. 30  ustawy dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

Usuwanie pojazdów z dróg powiatu staszowskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU Powiat Staszowski, ul. Józefa Piłsudskiego 7 28 - 200 Staszów /Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów

ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn.: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie: SPAWALNICTWO”(dalej: projekt) — który ma zostać zrealizowany w ramach konkursu: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)" finansowanego z  Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w Komponencie A „Odporność i konkurencyjność gospodarki," jako inwestycja A3.1.1 „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie."

 

Usuwanie pojazdów z dróg powiatu staszowskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.

Zamówienie nie zostało udzielone

o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie zaprasza do składania ofert na realizację: Programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie, w roku 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie zaprasza do składania ofert na ubezpieczenie mieszkania

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych (smartfonów) oraz usługi mobilnego internetu dla Starostwa Powiatowego w Staszowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie zaprasza do składania ofert na realizację: Programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie, w roku 2022.  

Kurs uprawnień SEP do 1 kv

Usuwanie pojazdów z dróg powiatu staszowskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 24.03.2022.

Kurs uprawnień SEP do 1 kv

Wykonanie klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych

Staszów. 18.02.2022

Informacja o unieważnieniu zapytania

Informuje się, iż zapytanie ofertowe na wykonanie klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych zamieszone w dniu 15.02.2022 unieważnia się.

Usuwanie pojazdów z dróg powiatu staszowskiego oraz  ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym

Informuje się o aktualizacji załącznika nr 5 do Zapytania cenowego - Formularz oferty oraz wydłużeniu terminu składania ofert do dnia 14.03.2022r do godz. 10.00

Z powodu braku złożonych ofert, zamówienie publiczne nie zostało udzielone

Dostawa środków czystości na potrzeby Starostwa Powiatowego