Zapytanie cenowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Staszowie oraz obiektach edukacyjnych Powiatu Staszowskiego”.

Zapytanie cenowe dotyczące wykonania drobnych prac remontowych, w wybranych pomieszczeniach biurowych, korytarzach i archiwach w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Staszowie (zajmowanych przez Wydział Komunikacji i Transportu, Wydział Gospodarki Nieruchomościami (1 pokój A6), 1 pomieszczenia piwnicznego oraz zajmowanych przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu).

Zapytanie cenowe dotyczące zamówienia na świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz usługi dostępu do Internetu w sieci stacjonarnej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Staszowie

Zapytanie cenowe dotyczące wykonania prac związanych z pozyskaniem dodatkowego pomieszczenia biurowego na parterze budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Staszowie.