z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

z dnia 11 września 2009 roku w sprawie zmiany za zgodą stron decyzji Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 9 listopada 2001 roku znak G.III.C-7002-13/01 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie ul. Drogowców 4

z dnia 11 września 2009 roku w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu