z dnia 18 września 2015 roku w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu

z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu