z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu

z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu

z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego

z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu