z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie uchylenia decyzji Zarządu Powiatu w Staszowie Nr 1/05 z dnia21 stycznia 2005 roku znak: G.III.C-7002-10/04 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu dla udziału wynoszącego 66450/100940 części w nieruchomości oznaczonej nr 1760/6 o powierzchni 0,2788 ha

z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie uchylenia decyzji Zarządu Powiatu w Staszowie Nr 3/04 z dnia 5 listopada 2004 roku znak: G.III.C-7002-10/04 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu dla udziału wynoszącego 66450/100940 części w nieruchomości oznaczonej nr 1760/6 o powierzchni 0,2788 ha

z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu