Protokół Nr LVI/14 z Sesji Rady Powiatu w Staszowie odbytej w dniu 30 kwietnia 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Protokół Nr LV/14 z Sesji Rady Powiatu w Staszowie, która odbyła się w dniu 28 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Protokół Nr LIV/14 z Sesji Rady Powiatu w Staszowie odbytej w dniu 6 lutego 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Protokół Nr LIII/14 z Sesji Rady Powiatu w Staszowie, która odbyła się w dniu 21 stycznia 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie.