Protokół Nr XVII/19 z Sesji Rady Powiatu Staszowskiego odbytej w dniu 30 grudnia 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie.