Protokół Nr XXX/21 z Sesji Rady Powiatu Staszowskiego odbytej w dniu 26 lutego 2021 roku w trybie zdalnym

Protokół Nr XXIX/21 z Sesji Rady Powiatu Staszowskiego odbytej w dniu 15 stycznia 2021 roku w trybie zdalnym