Protokół Nr LV/23 z posiedzenia Sesji Rady Powiatu w Staszowie odbytej w dniu 27 kwietnia 2023 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie

Protokół Nr LIV/23 z posiedzenia Sesji Rady Powiatu w Staszowie odbytej w dniu 14 kwietnia 2023 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie

Protokół Nr LIII/23 z posiedzenia Sesji Rady Powiatu w Staszowie odbytej w dniu 24 marca 2023 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie

Protokół Nr LII/23 z posiedzenia Sesji Rady Powiatu w Staszowie odbytej w dniu 31 stycznia 2023 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie