Uchwała Nr VI/4/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Staszowskiego

Uchwała XL/12/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 marca 2013 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Staszowskiego

Uchwała XLII/51/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 czerwca 2009 w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Powiatu Staszowskiego
Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 361, poz. 22648 w dniu 29 czerwca 2009 r.

Uchwała XXIII/14/08 Rady Powiatu w Staszowie dnia 31 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Powiatu Staszowskiego

Uchwała VIII/20/03 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 23 kwietnia 2003  roku w sprawie  zmiany Statutu Powiatu Staszowskiego
Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 142, poz. 1264 w dniu 11 czerwca 2003 r.

Uchwała III/13/02 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 10 grudnia 2002  roku w sprawie  zmiany Statutu Powiatu Staszowskiego
Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 65, poz. 704 w dniu 11 04 2003 r.

Uchwała XXVI/54/01 Rady Powiatu w Staszowie dnia 21 grudnia 2001 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Staszowskiego
Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 21, poz. 273 w dniu 21 lutego 2002 r.