w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski

.
Attachments:
Access this URL (http://bip.staszowski.eu/index.php/prawo-miejscowe/uchwaly-rady/92-2012/sesja-nr-xxix-z-dnia-19-lipca-2012-r/168-uchwala-nr-xxix-56-12)XXIX/56/12[Akt zmieniający: Uchwała Nr XXIX/56/12]0 kB
Access this URL (http://bip.staszowski.eu/index.php/prawo-miejscowe/uchwaly-rady/94-2012/sesja-nr-xxxi-z-dnia-25-wrzesnia-2012-r/185-uchwala-nr-xxxi-73-12)XXXI/73/12[Akt zmieniający: Uchwała Nr XXXI/73/12]0 kB
Access this URL (http://bip.staszowski.eu/index.php/prawo-miejscowe/uchwaly-rady/100-2011/sesja-nr-vi-z-dnia-27-stycznia-2011-r/231-uchwala-nr-vi-9-11)VI/9/11[Akt zmieniający: Uchwała Nr VI/9/11]0 kB
Access this URL (http://bip.staszowski.eu/index.php/prawo-miejscowe/uchwaly-rady/121-2010/sesja-nr-liv-z-dnia-29-kwietnia-2010-r/362-uchwala-nr-liv-24-10)LIV/24/10[Akt zmieniający: Uchwała Nr LIV/24/10]0 kB
Download this file (LIII_14_10.pdf)LIII/14/10[w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski]401 kB